โพสต์แนะนำ

Myhost pos | เครื่องคิดเงิน พร้อมโปรแกรมจัดการบริหารร้านค้า

คุณกำลังหาโปรแกรม pos ขายร้านค้าแบบข้างล่างนี้อยู่หรือไม่? คุณยังไม่มีความรู้เรื่องของอุปกรณ์Pos ที่มีวางขายอยู่เต็มท้องตลาดใช่หรือไม่? ปรึก...

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วางระบบศูนย์อาหาร food court ผ่านบัตรแทนเงินสด RFID Card และพิมพ์บัตร โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก พร้อมใช้ระบบ สนใจระบบโทร.087-3975278

www.quickcashregister.com
www.เครื่องบันทึกเงินสด.com
www.myhost.co.th (ระบบศูนย์อาหาร)นักเรียนประมาณ 2,500 คน จำนวน 14 ร้านค้า แคชเชียร์ 2 check point 2 เริ่มใช้ระบบศูนย์อาหารภายในโรงเรียน พร้อมใช้บัตร RFID แทนเงินสดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น