วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โปรแกรมขายหน้าร้าน พร้อมตาชั่ง เครื่อง Pos I Myhostคุณสมบัติของโปรแกรม
  ➤ รองรับระบบปิดกะเปิดกะ
  ➤ รองรับการชำระเงินสด / 
QR Code / บัตรเดบิต-เครดิต
  ➤ รองระบบตาชั่ง / มาตรชั่งตวง
  ➤ รองรับลูกค้าปลีก-ส่ง / ลูกค้าสมาชิก
  ➤ ระบบสะสมแต้ม
  ➤ สรุปยอดขายรายวัน
  ➤ แจ้งเตือนการขายทุกบิลเข้าเจ้าของกิจการ
  ➤ ระบบรองรับการหาค่ากลางเฉลี่ยต้นทุน
  ➤ สรุปกำไร-ขาดทุน

https://www.myhost.co.th/scales-of-sale-1
https://www.facebook.com/myhostcompany
https://www.youtube.com/MyhostCompanyLimit
Line/Mobile: 0982426291
Mobile : 086-2896539, 087-3975278, 082-6759995

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care System) I Myhost Company

 ระบบส่งการบ้าน คะแนนสอบ เกรด ปิดคอร์ดการเรียน

-เหมาะกับโรงเรียนทุกประเภท

-ส่งรายงานเข้าผู้ปกครอง เพื่อติดตามผลการเรียนในชั้นเรียนของนักเรียน

-ระบบผูกกับการรายงานผลของฝ่ายวิชาการ

สนใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดต่อ Myhost

Mobile/Line : 0982426291

Mobile : 086-2896539

Line Service : @myhost_service

Facebook : @myhostcompany

Website : myhost.co.th


ระบบลงทะเบียนลาป่วย ลากิจ นักเรียนและบุคลากร I Myhost

 Fucntion เสริมระบบงานบุคคลของโรงเรียน ในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-นักเรียนสามารถลงทะเบียนลาออกนอกเวลาเรียนที่ผูกกับฝ่ายวิชาการ

-ลาออกไปเรียนพิเศษ หรือลากลับ

-ลาป่วย ลากิจล่วงหน้า

-ระบบสามารถทำผ่าน On Mobile นักเรียน

-ระบบรออนุมัติผ่านฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

-ระบบผูกกับสแกนเข้าออกโรงเรียน และระบบเช็คชื่อในชั้นเรียน


สนใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดต่อ Myhost

Mobile/Line : 0982426291

Mobile : 086-2896539

Line Service : @myhost_service

Facebook : @myhostcompany

Website : myhost.co.th

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

โปรแกรมศูนย์อาหาร I Myhost
โปรแกรมศูนย์อาหารโรงเรียน/canteen/ศูนย์อาหารทั่วไป

Myhost Company Limited.
Mobile/Line : 0982426291
Mobile : 0862896539
Service Line : @myhost_service
Facebook : @myhostcomapany
Website : myhost.co.th
E-Mail : myhostsoftwarehouse@gmail.com

 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน I Myhost


Myhost Company Limited.
Mobile/Line : 0982426291
Mobile : 0862896539
Service Line : @myhost_service
Facebook : @myhostcomapany
Website : myhost.co.th
E-Mail : myhostsoftwarehouse@gmail.com

 

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โปรแกรมห้องพยาบาลโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย I Myhost
 -เป็นโปรแกรมห้องพยาบาล เฉพาะ สำหรับนักเรียน นักศึกษา 

-ระบบบอกสถิติการเข้ารักษาเพื่อจัดการป้องกันภายในองค์กร

-ระบบรองรับการออกใบรับรองแพทย์ (กรณีมหาวิทยาลัยที่มีแพทย์เฉพาะ)

-ระบบรองรับการจ่ายยา บันทึก จัดเก็บ คลังยา ต้นทุนต่างๆ

-ระบบเก็บน้ำหนัก ส่วนสูง หาค่าเฉลี่ย กรุ๊ปเลือด โรคประจำตัว

-ระบบรองรับการเก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักเรียนอนุบาล และอื่นๆ

สนใจระบบติด Myhost Company Limited

Mobile : 098-2426291, 086-2896539

Line : myhost_service หรือ 0982426291

www.myhost.co.th

Facebook : myhostcompany


วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เครื่องคิดเงิน ระบบ pos I Myhost ติดตั้ง อบรม เก็บเงิน หน้างานจริง

 Myhost ได้ Update Function ใหม่

โปรแกรม Pos ขายหน้าร้าน /เครื่องคิดเงิน ระบบ Pos
เพื่อตอบรับลูกค้าในหลายธุรกิจ และใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามความต้องการของลูกค้าผู้ใช้งานโดยปรับเปลี่ยนหน้าบิลใหม่ 3 หัวข้อ ดังนี้
1.บิลมัดจำ
2.บิลส่งของ
3.ใบแจ้งหนี
4.ใบเสร็จรับเงิน
5. slip ใบเสร็จหน้าขาย
ลูกค้าเก่าท่านไหนต้องการ Update Version 2.3 สามารถติดต่อที่ Line : @myhost_service เพื่อแจ้งความประสงค์ได้เลยครับ/ค่ะ
หรือติดต่อ www.myhost.co.th