โพสต์แนะนำ

Myhost pos | เครื่องคิดเงิน พร้อมโปรแกรมจัดการบริหารร้านค้า

คุณกำลังหาโปรแกรม pos ขายร้านค้าแบบข้างล่างนี้อยู่หรือไม่? คุณยังไม่มีความรู้เรื่องของอุปกรณ์Pos ที่มีวางขายอยู่เต็มท้องตลาดใช่หรือไม่? ปรึก...

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เครื่องบันทึกเงินสด Quick New EXTRA มาใหม่มาแรง สำหรับร้านสหกรณ์ที่มีการปันผล รองรับระบบสมาชิกสหกรณ์ 

ลูกค้าร้านสหกรณ์ของเราคือ

1. โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลประจำจังหวัดสงขลา มีสมาชิกสหกรณ์ 2,000 คน

2. กลุ่มสหกรณ์บางกลํ่ำ จ.สงขลา กลุ่มสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ ใช้เครื่อง Quick new Extra รุ่น Mini มีสมาชิกสหกรณ์ 400 คน

www.quickcashregister.com


                                                ระบบของโรงพยาบาลหาดใหญ่ V3


ระบบของกลุ่มสหกรณ์บางกลํ่า
-ใช้ชุด Q6000 จำนวน 1 ชุด
-ใช้ CPU คุมระบบสมาชิก 1 ตัว
เป็นชุดเล็กลงมาจากโรงพยาบาลหาดใหญ่

สนใจวางระบบสหกรณ์ โทร. 087-3975278,  089-4644680เครื่องบันทึกเงินสด Quick New EXTRA มาใหม่มาแรง สำหรับร้านสหกรณ์ที่มีการปันผล รองรับระบบสมาชิกสหกรณ์ ลูกค้าร้านสหกรณ์ของเราคือ 1. โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลประจำจังหวัดสงขลา มีสมาชิกสหกรณ์ 2,000 คน 2. กลุ่มสหกรณ์บางกลํ่ำ จ.สงขลา กลุ่มสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ ใช้เครื่อง Quick new Extra รุ่น Mini มีสมาชิกสหกรณ์ 400 คน

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554