โพสต์แนะนำ

Myhost pos | เครื่องคิดเงิน พร้อมโปรแกรมร้านการเกษตร เคมีภัณฑ์ และยา

Myhost Pos พร้อมโปรแกรมร้านการเกษตร เคมีภัณฑ์ และยา                #ขอบคุณลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์                > ระบบรองรับการลงคุณลักษณ...

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

ระบบ RFID โรงเรียนบุญวาทย์ ได้ทำการพิมพ์บัตรเรียบร้อยแล้ว และลงข้อมูลในบัตร พร้อมจัดส่งคู่กับระบบ RFID จำนวน 5,000 ใบ

ซึ่งทดสอบระบบ พร้อมติดตั้งได้ทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น