โพสต์แนะนำ

Myhost pos | เครื่องคิดเงิน พร้อมโปรแกรมจัดการบริหารร้านค้า

คุณกำลังหาโปรแกรม pos ขายร้านค้าแบบข้างล่างนี้อยู่หรือไม่? คุณยังไม่มีความรู้เรื่องของอุปกรณ์Pos ที่มีวางขายอยู่เต็มท้องตลาดใช่หรือไม่? ปรึก...

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ลงระบบ RFID และระบบ School Admin กับบริษัท มายโฮสท​์ จำกัด

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ลงระบบ RFID และระบบ School Admin กับบริษัท มายโฮสท​์ จำกัด ซึ่งทางบริษัทได้ตกลงวางระบบ RFID ให้ใช้งานได้คู่กับระบบ School Admin โดยบัตรสมาร์ทการ์ดใบเดียวสามารถใช้ได้กับระบบ RFID และระบบ School Admin ซึ่งระบบ RFID ใช้ในระบบศูนย์อาหารของโรงเรียน ใช้บัตรแทนเงินสด ระบบการเข้าออกของนักเรียน โดยสามารถ Link กับ ระบบ SMS โดยไม่ต้องเสียค่า SMS ระบบสามารถเตือนการเข้าเรียนของนักเรียนไปยังผู้ปกครอง และฝ่ายปกครอง่โรงเรียน ผ่านการแตะบัตร ใช้บัตรในการเช็คประวัตินักเรียนของฝ่ายทะเบียน ใช้บัตรในการเช็คประวัติการเรียนระบบการเรียน เกรด ผ่านบัตร ใช้บัตรในการยืมหนังสือห้องสมุด ใช้บัตรในการเช็คประวัติการเจ็บป่วย การฉีดวัคซีน ใช้บัตรในการชำระค่าเทอม ค่าอุปกรณ์ต่าง ใช้บัตรในการซื้อสินค้าในสหกรณ์โรงเรียน ใช้บัตรเป็นบัตรประจำตัวนักเรียน ใช้บัตรแทนการชำระเงินสดในระบบรถบัสโดยสารของโรงเรียน ส่วนระบบ School Admin บริษัทมีกำหนดให้ปรับเปลี่ยนซอฟแวร์ตามหลักสูตรของ สพฐ.เป็นหลัก สนใจระบบของบริษัทเหมือนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ติดต่อ 087-3975278 www.quickcashregister.com www.เครื่องบันทึกเงินสด.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น