โพสต์แนะนำ

Myhost pos | เครื่องคิดเงิน พร้อมโปรแกรมร้านการเกษตร เคมีภัณฑ์ และยา

Myhost Pos พร้อมโปรแกรมร้านการเกษตร เคมีภัณฑ์ และยา                #ขอบคุณลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์                > ระบบรองรับการลงคุณลักษณ...

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บัตรสมาชิกสหกรณ์ร้านชุมชน รพ.หาดใหญ่

ร้านค้าสวัสดิการ รพ.หาดใหญ่ 
ลงระบบการจัดการร้านสหกรณ์กับ Myhost
โดยเปลี่ยนจากระบบ ECR มาเป็นระบบ Point of Sale
และมีการพิมพ์บัตรสมาชิกจำนวน 1,300 ใบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น