โพสต์แนะนำ

Myhost pos | เครื่องคิดเงิน พร้อมโปรแกรมร้านการเกษตร เคมีภัณฑ์ และยา

Myhost Pos พร้อมโปรแกรมร้านการเกษตร เคมีภัณฑ์ และยา                #ขอบคุณลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์                > ระบบรองรับการลงคุณลักษณ...

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


บริษัทได้ร่วมเป็นตัวแทนคู่ค้ากับ ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท ซึ่งได้ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ทจะเป็นตัวแทนคู่ค้าเครื่องคิดเงินสดQuick ทางภาคเหนือตอนบน โดยมีสาขาทั้งหมด 5 จังหวัด คือ แพร่ ลำปาง พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย หากลูกค้าท่านใดสนใจเครื่องบันทึกเงินสด Quick สามารถเข้าไปสอบถามและสั่งซื้อที่ตัวแทนของเราได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น