โพสต์แนะนำ

Myhost pos | เครื่องคิดเงิน พร้อมโปรแกรมจัดการบริหารร้านค้า

คุณกำลังหาโปรแกรม pos ขายร้านค้าแบบข้างล่างนี้อยู่หรือไม่? คุณยังไม่มีความรู้เรื่องของอุปกรณ์Pos ที่มีวางขายอยู่เต็มท้องตลาดใช่หรือไม่? ปรึก...

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

Myhost pos เครื่องคิดเงิน ร้านอาหาร เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆ ครบจบในเครื่องเดียว

โปรแกรมร้านอาหาร และอุปกรณ์ pos ในท้องตลาดปัจจุบัน มีอยู่ 2 ประเภท แต่ลูกค้าส่วนใหญ่เข้าว่า คุณสมบัติ และการรายละเอียดเหมือนกัน ซึ่งในความเป็นจริง แตกต่างกันอยู่มาก

1.เครื่องคิดเงิน pos ระบบปฏิบัติการผ่าน Android

2.เครื่องคิดเงิน Pos ระบบปฏิบัติการผ่าน Window

ระบบ 2 ประเภทนี้แตกต่างกันอย่างไร Myhost จะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายดังนี้

-ระบบ Android โดยปกติจะเรียกว่า เครื่องคิดเงิน ซึ่งพัฒนาการมาจาก เครื่องเลข แต่ระบบถูกเพิ่มเติมขึ้นมาโดยการเขียนระบบให้เป็น Online ส่วนระบบ Window เรียกว่า เครื่องคิดเงิน ระบบ pos ซึ่งในอดีตจะแยกวิธีเรียกแตกต่างกัน แต่ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่เข้าว่าเป็นลักษณะ เครื่อง Pos แบบเดียวกันไปแล้ว

-ระบบ Android จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน ในระบบร้านอาหารเล็กๆ ทั่วไป ประเภทไม่เกิน 10 โต๊ะ หรือซุ้มขายน้ำต่างๆ ส่วนระบบ Window จะเป็นระบบการใช้งานเชิงลึก เหมาะกับร้านอาหารขนากลาง 15 โต๊ะ ขึ้นไป

-ระบบ Android จะไม่สามารถนำมาใช้กับ กิจการประเภทร้านค้าทั่วไป ร้านขายของชำ ร้านวัสดุก่อสร้าง ที่มีสินค้าเกิน 500 รายการ เพราะความจุ หรือสเปคของเครื่องไม่ได้เหมาะที่จะนำมาใช้ในระบบร้านค้า ส่วนระบบ Window จะเหมาะกับกิจการประเภทนี้มากกว่า เพราะใช้ประเภทฮาร์ดแวร์ Computer เป็นระบบ window ความจุหรือสเปคการใช้งานการประมวลผลจะรวดเร็วมากกว่าหลายเท่าตัว ส่วนจะเป็น Computer ประกอบ หรือ Notebook หรือ Computer All in one touch screen ก็ขึ้นอยู่กับการสร้างกาตลาดของแต่ละบริษัทฯ

-ระบบ Android จะเป็นการเขียนซอฟแวร์ที่เป็น Online 100% และข้อมูล พฤติกรรมต่างๆ จะอยู่ใน Server กลางของบริษัทนั้นๆ ซึ่งเป็นการแบ่งเช่า Server และสามารถ Lock Location หรือ Lock เครื่องเพื่อกำหนดไม่ให้เกิดการใช้งาน ในลูกค้าแบ่งจ่ายรายเดือน ดังนั้น จึงมีค่าบริการรายเดือน ปี เกิดขึ้น ส่วนระบบ Window จะเป็นระบบกึ่ง Online / Offline ซึ่ง กรณีมีการระบบจัดการบริหารสาขา ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่า Server แยกส่วนเป็น Private ที่ค่อนข้างปลอดภัย และส่วนตัว และรองรับการขายแบบ Offline ได้

-ส่วนเรื่องราคา ระบบ Android ก็จะเห็นเครื่องโฆษณาอยู่ทั่วไปในราคาไม่เกิน 19,000 บาท ซึ่งงบในการลงทุนร้านเล็กจึงใช้ต้นทุนไม่ได้มากมายอะไร ส่วนระบบ Window ราคาเริ่มต้นก็ค่อนข้างสูง ด้วยต้นทุนของ Computer ที่สเปคเริ่มต้นที่ Core I3 ขึ้นไป และซอฟแวร์ที่มีฟังก์ชั่นเชิงลึก ในการให้ซอฟแวร์คิดวิเคราะห์ออกมาให้ได้ประสิทธิภาพในการจัดการบริหารร้านค้ามากที่สุด

ตัวอย่าง เครื่องคิดเงิน ระบบ Android


ตัวอย่าง เครื่องคิดเงิน ระบบ Posไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น