โพสต์แนะนำ

Myhost pos | เครื่องคิดเงิน พร้อมโปรแกรมร้านการเกษตร เคมีภัณฑ์ และยา

Myhost Pos พร้อมโปรแกรมร้านการเกษตร เคมีภัณฑ์ และยา                #ขอบคุณลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์                > ระบบรองรับการลงคุณลักษณ...

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โปรแกรมห้องพยาบาลโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย I Myhost
 -เป็นโปรแกรมห้องพยาบาล เฉพาะ สำหรับนักเรียน นักศึกษา 

-ระบบบอกสถิติการเข้ารักษาเพื่อจัดการป้องกันภายในองค์กร

-ระบบรองรับการออกใบรับรองแพทย์ (กรณีมหาวิทยาลัยที่มีแพทย์เฉพาะ)

-ระบบรองรับการจ่ายยา บันทึก จัดเก็บ คลังยา ต้นทุนต่างๆ

-ระบบเก็บน้ำหนัก ส่วนสูง หาค่าเฉลี่ย กรุ๊ปเลือด โรคประจำตัว

-ระบบรองรับการเก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักเรียนอนุบาล และอื่นๆ

สนใจระบบติด Myhost Company Limited

Mobile : 098-2426291, 086-2896539

Line : myhost_service หรือ 0982426291

www.myhost.co.th

Facebook : myhostcompany