โพสต์แนะนำ

Myhost pos | เครื่องคิดเงิน พร้อมโปรแกรมร้านการเกษตร เคมีภัณฑ์ และยา

Myhost Pos พร้อมโปรแกรมร้านการเกษตร เคมีภัณฑ์ และยา                #ขอบคุณลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์                > ระบบรองรับการลงคุณลักษณ...

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care System) I Myhost Company

 ระบบส่งการบ้าน คะแนนสอบ เกรด ปิดคอร์ดการเรียน

-เหมาะกับโรงเรียนทุกประเภท

-ส่งรายงานเข้าผู้ปกครอง เพื่อติดตามผลการเรียนในชั้นเรียนของนักเรียน

-ระบบผูกกับการรายงานผลของฝ่ายวิชาการ

สนใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดต่อ Myhost

Mobile/Line : 0982426291

Mobile : 086-2896539

Line Service : @myhost_service

Facebook : @myhostcompany

Website : myhost.co.th


ระบบลงทะเบียนลาป่วย ลากิจ นักเรียนและบุคลากร I Myhost

 Fucntion เสริมระบบงานบุคคลของโรงเรียน ในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-นักเรียนสามารถลงทะเบียนลาออกนอกเวลาเรียนที่ผูกกับฝ่ายวิชาการ

-ลาออกไปเรียนพิเศษ หรือลากลับ

-ลาป่วย ลากิจล่วงหน้า

-ระบบสามารถทำผ่าน On Mobile นักเรียน

-ระบบรออนุมัติผ่านฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

-ระบบผูกกับสแกนเข้าออกโรงเรียน และระบบเช็คชื่อในชั้นเรียน


สนใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดต่อ Myhost

Mobile/Line : 0982426291

Mobile : 086-2896539

Line Service : @myhost_service

Facebook : @myhostcompany

Website : myhost.co.th