วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

โปรแกรมศูนย์อาหาร I Myhost
โปรแกรมศูนย์อาหารโรงเรียน/canteen/ศูนย์อาหารทั่วไป

Myhost Company Limited.
Mobile/Line : 0982426291
Mobile : 0862896539
Service Line : @myhost_service
Facebook : @myhostcomapany
Website : myhost.co.th
E-Mail : myhostsoftwarehouse@gmail.com

 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน I Myhost


Myhost Company Limited.
Mobile/Line : 0982426291
Mobile : 0862896539
Service Line : @myhost_service
Facebook : @myhostcomapany
Website : myhost.co.th
E-Mail : myhostsoftwarehouse@gmail.com

 

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โปรแกรมห้องพยาบาลโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย I Myhost
 -เป็นโปรแกรมห้องพยาบาล เฉพาะ สำหรับนักเรียน นักศึกษา 

-ระบบบอกสถิติการเข้ารักษาเพื่อจัดการป้องกันภายในองค์กร

-ระบบรองรับการออกใบรับรองแพทย์ (กรณีมหาวิทยาลัยที่มีแพทย์เฉพาะ)

-ระบบรองรับการจ่ายยา บันทึก จัดเก็บ คลังยา ต้นทุนต่างๆ

-ระบบเก็บน้ำหนัก ส่วนสูง หาค่าเฉลี่ย กรุ๊ปเลือด โรคประจำตัว

-ระบบรองรับการเก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักเรียนอนุบาล และอื่นๆ

สนใจระบบติด Myhost Company Limited

Mobile : 098-2426291, 086-2896539

Line : myhost_service หรือ 0982426291

www.myhost.co.th

Facebook : myhostcompany


วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เครื่องคิดเงิน ระบบ pos I Myhost ติดตั้ง อบรม เก็บเงิน หน้างานจริง

 Myhost ได้ Update Function ใหม่

โปรแกรม Pos ขายหน้าร้าน /เครื่องคิดเงิน ระบบ Pos
เพื่อตอบรับลูกค้าในหลายธุรกิจ และใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามความต้องการของลูกค้าผู้ใช้งานโดยปรับเปลี่ยนหน้าบิลใหม่ 3 หัวข้อ ดังนี้
1.บิลมัดจำ
2.บิลส่งของ
3.ใบแจ้งหนี
4.ใบเสร็จรับเงิน
5. slip ใบเสร็จหน้าขาย
ลูกค้าเก่าท่านไหนต้องการ Update Version 2.3 สามารถติดต่อที่ Line : @myhost_service เพื่อแจ้งความประสงค์ได้เลยครับ/ค่ะ
หรือติดต่อ www.myhost.co.th