โพสต์แนะนำ

Myhost pos | เครื่องคิดเงิน พร้อมโปรแกรมจัดการบริหารร้านค้า

คุณกำลังหาโปรแกรม pos ขายร้านค้าแบบข้างล่างนี้อยู่หรือไม่? คุณยังไม่มีความรู้เรื่องของอุปกรณ์Pos ที่มีวางขายอยู่เต็มท้องตลาดใช่หรือไม่? ปรึก...

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

วิธีการใช้งานง่ายๆ

วิธีการลงสต๊อกสินค้าของเครื่อง Quick new Q6000 ซึ่งวิธีการง่ายมาก
1. ไปที่ปุ่ม Numlock เพื่อเข้าเมนู
2. กด 2 เลือก "สินค้า"
3. ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก กด Enter
4. กด 4 เลือก "เพิ่มสินค้าใหม่"
5. สแกนบาร์โค้ดสินค้าที่ต้องการ
6. พิมพ์ชื่อสินค้า กด Enter
7. ใส่ราคาขาย กด Enter
8. หากต้องการกำหนด "ราคาทุน" "ราคาส่ง" หรือ "จำนวนสต๊อก" ให้เลือกตามหัวข้อที่กำหนด
9. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด Numlock หรือ Esc เพื่อลงสินค้าตัวอื่นต่อไป

www.quickcashregister.com

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด ด้วยระบบ RFID

             ดู VDO การใช้งานได้ที่ : http://www.youtube.com/watch?v=r45id49qGVs
ะบบ RFID ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเรา หลายท่านอาจเคยใช้งานระบบ RFID ในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัวก็ได้ เรามาลองทำความรู้จักกับระบบ RFID กันให้มากขึ้นอีกนิด
ในอนาคตอันใกล้การจับจ่ายซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าอาจมีลักษณะดังนี้ 1) เลือกสินค้าที่ต้องการใส่รถเข็น 2) เข็นรถเข้ามาที่บริเวณซุ้มประตูทางออก 3) รายการสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในรถเข็น จะแสดงราคาขึ้นที่หน้าจอตรงบริเวณซุ้มประตูทางออกโดยอัตโนมัติ 4) จ่ายเงินให้กับพนักงานเก็บเงิน และ 5) ที่กั้นประตูเปิดเพื่อให้ผ่านออก ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาจะเป็นไปได้ก็ด้วยเทคโนโลยีของระบบ RFID
RFID ย่อมาจากคำว่า Radio Frequency Identification เป็นระบบที่นำเอาคลื่นวิทยุมาเป็นคลื่นพาหะเพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองชนิดที่เรียกว่า แท็ก (Tag) และตัวอ่านข้อมูล (Reader หรือ Interrogator) ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless) โดยการนำข้อมูลที่ต้องการส่ง มาทำการมอดูเลต (Modulation) กับคลื่นวิทยุแล้วส่งออกผ่านทางสายอากาศที่อยู่ในตัวรับข้อมูล
การพัฒนาระบบ RFID มิได้มีจุดประสงค์เพื่อมาแทนที่ระบบอื่นที่มีการพัฒนามาก่อนหน้า เช่นระบบบาร์โค้ด แต่เป็นการเสริมจุดอ่อนต่างๆ ของระบบอื่น สิ่งที่ควรมีการพิจารณาปรับปรุงเกี่ยวกับระบบ RFID ก็คือเรื่องมาตรฐานของระบบ ปัจจุบันผู้ผลิตต่างก็มีมาตรฐานเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความถี่ที่ใช้งาน หรือโปรโตคอล (Protocol) เรายังไม่สามารถนำแท็กจากผู้ผลิตรายหนึ่งมาใช้กับตัวอ่านข้อมูลของผู้ผลิตอีกรายหนึ่งหรือในทางกลับกันได้ นี่เป็นอุปสรรคสำคัญของการเติบโตของระบบ RFID
อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และได้เริ่มมีการพัฒนาระบบมาตรฐานขึ้นมาทั้งในยุโรป และอเมริกา โดยหน่วยงาน ANSI's X3T6 ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ผลิตและผู้ใช้งานระบบ RFIDในอเมริกา ได้กำลังทำการพัฒนามาตรฐานของระบบ RFID ที่ความถี่ 2.45 GHz ขึ้นมา หรือองค์กร ISO ก็ได้มีมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้ระบบ RFID กับงานปศุสัตว์ออกมาแล้ว คือ ISO 11784 และ 11785
ในขณะที่ระบบบาร์โค้ดมีการเติบโต และใช้งานกันอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีระบบมาตรฐานรองรับ ดังนั้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ใช้งาน จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ระบบ RFID มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต      
                                        
ดู VDO การใช้งานได้ที่ : http://www.youtube.com/watch?v=r45id49qGVs


Package ระบบ RFID มายโฮสท์

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

กินแอปเปิ้ลอย่างไรให้ได้ผล

ÍÒËÒ÷ءÍÂèÒ§ËÒ¡àÃÒÃÙé¨Ñ¡ÃѺ»Ãะ·Òน ÃèÒ§¡Ò¢ͧàÃÒ¡ç¨ะä´éÃѺ»Ãะâªนì¨Ò¡ÊÒÃÍÒËÒÃนÑéนÊÙ§ÊØ´ áµè¶éÒÃѺ»Ãะ·ÒนäÁè¶Ù¡ÇÔ¸ÕผÅàÊÕ¡çÍÒ¨¨ะµÒÁÁÒ´éÇÂàªèน¡Ñน
áÍ»à»ÔéÅ à»çนผÅäÁé·ÕèÁÕÃÊà»ÃÕéÂÇ ¨Ö§·ÓãËéËÅÒ€น€Ô´ÇèÒÁÕÄ·¸Ôìà»çน¡Ã´àËÁืÍน¡ÑºผÅäÁéÃÊà»ÃÕéÂǪนÔ´Íืèน
áµè€ÇÒÁ¨ÃÔ§áÅéÇ àÁืèÍàÃÒÃѺ»Ãะ·ÒนáÍ»à»ÔéÅà¢éÒ仢ณะ·Õè
áÍ»à»ÔéŶ١ÂèÍ ¨ะ¡èÍãËéà¡Ô´ÊÒûÃะ¡Íº·ÕèÁÕÄ·¸Ôìà»çน´èÒ§àËÁืÍน
¡ÑºนÁ ËÃืÍÊÒËÃèÒ·ะàÅ 
àพืèÍãËéà¡Ô´»ÃะâªนìÊÙ§ÊØ´ àÃÒ€ÇÃÃѺ»Ãะ·ÒนáÍ»à»ÔéÅãน
µÍนàªéÒ àพÃÒะ€ÇÒÁà»ÃÕéÂǢͧÁÑน¨ะªèÇ¡ÃะµéØน¡ÃะàพÒะÍÒËÒ÷ÓãËéÃะººàผÒผÅÒญÍÒËÒâͧÃèÒ§¡Ò´բÖéน áµè¶éÒÃѺ»Ãะ·ÒนãนµÍน¡ÅÒ§€ืน ¨ะÁÕผÅàÊÕµèÍ¡ÃะàพÒะÍÒËÒà àนืèͧ¨Ò¡€ÇÒÁà»ÃÕéÂǨะ¡ÃะµØéนÃะºº¡ÒÃÂèÍ ·ÓãËé¡ÃะàพÒะÍÒËÒ÷ӧÒนµÅÍ´·Ñ駀ืน..