วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ระบบเช็คนักเรียน นักศึกษา /Myhost Co.,Ltd.

 โปรแกรมเช็คชื่อนักเรียน นักศึกษา ในชั้นเรียน รายวิชา

-เช็คชื่อตามตารางเรียน 

-ระบุสถานะการใช้งานแต่ละอาคาร แต่ละห้อง

-ไม่ต้องเดินสาย lan ไม่ต้องมี Server

-ระบบผูกชื่อครูผู้สอนกับนักเรียน

-ระบบแสดงตารางสอนครูผู้สอนแต่ละคน

-ระบบส่งข้อความการเข้าเรียน และขาดเรียนในห้องเรียน Real-Time

-ระบบแสดงชื่อนักเรียนที่ขาดเป็นข้อความ Real-Time

-ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนรายวิชาทุกช่วงชั้น

>>>โรงเรียนไหนสนใจระบบ ติดต่อ >>>

Myhost Company Limited

Mobile/Line : 0982426291

www.myhost.co.th


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น