โพสต์แนะนำ

Myhost pos | เครื่องคิดเงิน พร้อมโปรแกรมร้านการเกษตร เคมีภัณฑ์ และยา

Myhost Pos พร้อมโปรแกรมร้านการเกษตร เคมีภัณฑ์ และยา                #ขอบคุณลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์                > ระบบรองรับการลงคุณลักษณ...

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วางระบบศูนย์อาหาร food court ผ่านบัตรแทนเงินสด RFID Card และพิมพ์บัตร โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก พร้อมใช้ระบบ สนใจระบบโทร.087-3975278

www.quickcashregister.com
www.เครื่องบันทึกเงินสด.com
www.myhost.co.th (ระบบศูนย์อาหาร)นักเรียนประมาณ 2,500 คน จำนวน 14 ร้านค้า แคชเชียร์ 2 check point 2 เริ่มใช้ระบบศูนย์อาหารภายในโรงเรียน พร้อมใช้บัตร RFID แทนเงินสดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น